forbot
  • Specialnye Tehnologii Plyus, OOO
  • Danh mục dịch vụ

Danh mục dịch vụ

Lắp đặt thiết bị công nghệ
 
Nhóm: Lắp đặt thiết bị công nghệ
Sáng chế trong công nghiệp thực phẩm
 
Nhóm: Sáng chế trong công nghiệp thực phẩm
Thiết kế các quy trình công nghệ
 
Nhóm: Thiết kế các quy trình công nghệ
Lắp đặt thiết bị trọn gói, chìa khóa trao tay
 
Nhóm: Lắp đặt thiết bị trọn gói, chìa khóa trao tay
Lắp ráp sản xuất
 
Nhóm: Lắp ráp sản xuất
Thiết kế tổng hợp nhà xưỡng và khu vực sản xuất
 
Nhóm: Thiết kế tổng hợp nhà xưỡng và khu vực sản xuất
Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị ngành công nghiệp thực phẩm
 
Nhóm: Lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị ngành công nghiệp thực phẩm
Lắp đặt và quấn bao thiết bị công nghiệp
 
Nhóm: Lắp đặt và quấn bao thiết bị công nghiệp
Sáng chế trong công nghiệp thực phẩm
 
Nhóm: Sáng chế trong công nghiệp thực phẩm
Hàn argon
 
Nhóm: Hàn argon
Xây dựng
 
Nhóm: Xây dựng

Mô tả

Danh mục dịch vụ Specialnye Tehnologii Plyus, OOO, Nga, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ